Visie Beleidsondersteuning Wetenschap Meer info Nieuw & Nieuws

 

 

 

 

Contact
Startpagina

 

Verslag van activiteiten in 2010

terug

Lees hier het activiteitenoverzicht van 2011

Lezingen
22 januari 2010 “Een pleidooi voor een seniore keuzebiografie”,
bijdrage aan de leergang “Tussen senioriteit en seniorentijd” van de Arbeid en Organisatie sectie van het NIP, 22 januari, Amsterdam.
12 maart 2010  “Levenswaardering en mentaal welbevinden als sleutel tot integrale zorg”,
bijdrage aan de Clienetenraad Conferentie “ Welbevinden, van de Stichting Laurens te Rotterdam.
24 september, 2010 “Een pleidooi voor een seniore keuzebiografie”,
bijdrage op een brainstorm conferentie “Levenslang Onderzoekend Leren: Innovatie aan de universiteit door de praktijk”, NIAS, Wassenaar.
30 september 2010 “De derde Levensfase: tijd voor een tweede adolescentie”,
bijdrage aan een middag-Symposium ten behoeve van de TaskForce Silver Economy, afdeling Welzijn, gemeente Vlaardingen.
1 oktober 2010 “Methodische Aspecten van behoeftenonderzoek bij ouderen: een discussie bijdrage” (ism: Jeannette Heldens), op het Nationaal Gerontologie Congres, georg. door de NVG, te Ede.
4 november 2010 bijdrage aan het Symposium “ Senioren en Economie”, georganiseerd als een interactief symposium met vertegenwoordigers uit diverse sectoren, Stichting Arcon, Provincie Overijssel, Zwolle.
7 december 2010  “Een pleidooi voor een seniore keuzebiografie”, op uitnodiging van de Stichting “ Pluspunt te Rotterdam.
Onderwijs  

naar boven

16-19 juni 2010  “ Bijdragen aan de Summercourse van de European Master in Gerontology,
in Jyrvaskyla, Finland.
November 2010 - Bijdrage aan de voorbereiding van het sociaal wetenschappelijk onderdeel van het eerste Master Curriculum van de "Leyden Academy on Vitality and Ageing" en
- de verzorging van een aantal dagdelen college m.b.t. Successfu ageing, Ageism, de ontwikkeling van de schaal Valuation of Life en de methodolische aspecten van de validering van een Nederlandse versie van deze schaal.
Onderzoek
10 september 2010 Promotor bij de promotie van Mw. Angele Jonker op het proefschrift “Health Decline and Well-being in old age: the need of coping”
(Mw. Dorly Deeg eerste promotor en Mw. Hannie Comijs, copromotor).
April 2010 Open interviews (samen met Mw. Heldens) met 10 deelnemers uit 4 projecten van het actie programma “Kracht van Ouderen” van de Stichting Sluyterman van Loo (looptijd 2008-2011), t.b.v. een presentatie op de manifestatie “Kracht van Ouderen”, 14 juni, 2010.
Advisering      
februari - maart 2010 Advisering CSO (Coordinatie Samenwerkende Ouderenorganisaties)
ter voorbereiding van de landelijke Verkiezingen.
Doorlopend Advisering bij de verdere introductie van DCM (Dementia Care Mapping).
Doorlopend Advisering bij het onderzoeksprogramma “Eerste Evaluatie van het Nationaal Programma Ouderenzorg”, in uitvoering bij het onderzoeksbureau “Regioplan”, in opdracht van ZON-MW.
mei - juni 2010  bijdrage aan de eerste opzet van de Canon Gerontologie, op initiatief van de NVG (Ned. Veren. Gerontologie).
september 2010  Toetreding tot de Beleids Advies Raad (BAR) van de Zorggroep Zuid Gelderland (ZGG).
september 2010 Lid van de Schreuderprijscommissie (NVG) 2010, uitgereikt op op het Nationaal Gerontologie Congres, georganiseerd door de NVG, te Ede
november 2010 Llid van de HOVO Essay prijscommissie, uitgereikt op het Symposium ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van HOVO Nederland
Publicaties      
Knipscheer, Kees, Joop Schippers en Gijs Beets (2010),
"Vergrijzing: een nieuwe ‘derde leeftijd’ en de AOW".
Pp 1-19 in: Boos, C. en F.J.L. Pennings (red.), Vergrijzing en Sociale Zekerheid,
NISZ- Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid (ISBN 978-90-815367-1-4)
 
Knipscheer, K en J. Heldens, (2010).
"De toekomst van de late middenjaren, naar een seniore keuzebiografie".
Pp. 59-90 in Chr. Bode en L. Consoli (red) “Oud en jong,, verschillende generaties in Nederland “,
Nijmegen, Valkhof Pers, (ISBN 978 90 56253240, uitgave Thijmgenootschap)
 
Knipscheer, K.
"The early concept of successful ageing in gerontology", (2010)
Pp. 15-28 in Bouwer, J. (Ed.) "Successful Ageing, Spirituality and Meaning: multidisciplinary perspectives" (Studies in Spirituality, Supplement 20).
Leuven: Peeters (ISBN 978-90-429-2268-6)
 
Knipscheer, K., 2010.
“Een tweede adolescentie: pleidooi voor een seniore keuzebiografie”.
Counseling Magazine, 2010, 1,4: 8-11

Hier gaat u terug naar de startpagina