Visie Beleidsondersteuning Wetenschap Meer info Nieuw & Nieuws

 

 

 

Advies
Ondersteuning
Onderzoek A&O
Activiteiten
Publicaties KK
Contact
Sitemap

 

Startpagina AOWscope

terug

Nieuw en nieuws op de site
- Lees de agenda 2011 en het over-zicht van activiteiten 2010 hier ►►
-
Bijdrage aan de EUMAG Summer-school, 3-10 Juli in Padua - Italie.
- Betrokken bij het CPB-evaluatie-onderzoek WMO.
- "Niets meer hoeven is de doodsteek".

- Artikel:
De toekomst van de late middenjaren, naar een seniore keuze-biografie. Lees hier ►►

De boom
Als symbool van ouderdom. Getekend door de tijd, maar nog steeds krachtig en vol groeimogelijkheden. Stevig geworteld in de aarde.
Takken die tot in de hemel reiken. Rimpelige schors, getekend door het leven, intrigerend in variatie.
En ... nog vol toekomst !
Over dr. C.P.M. Knipscheer
Emeritus professor gerontologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Deskundigheid:
onderzoek op het gebied van netwerken, intergenerationele verhoudingen en familieverbanden, mantelzorg, ouderenbeleid, en oudere werk-nemers. Hij is betrokken bij vele Europese projecten, richtte de Europese master in de Gerontologie op. Knipscheer werkt aan een project voor 50plus-werknemers in de ouderenzorg. Ook is hij betrokken bij projecten over techniek en ouderen. Hij is voorzitter van een WMO-raad.  Regelmatig publiceert hij over oa.  levenswaardering bij ouderen.
Wie er wat aan AOWscope kunnen hebben.
Ondersteuning door AOWscope is interessant voor:
- gemeentelijke en provinciale overheden, beleids-verantwoordelijken
- patiŽnten organisaties, belangenbehartigers, NGOís,
- intra- en extramurale zorginstellingen
- samenwerkingsverband van zorgorganisaties en overheden.
Werkterrein van AOWscope
Mantelzorg, huishoudelijke zorg en verpleging, vrijwilligers-werk, sociale cohesie in buur-ten, intergenerationele familie-verhoudingen, eenzaamheids-problematiek en isolement, depressie.
Advisering over en evaluatie van beleid inzake zorg, welzijn en wonen voor ouderen.