Visie Beleidsondersteuning Wetenschap Meer info Nieuw & Nieuws

 

 

 

 

Visie-start
Visie-vervolg
Contact
Startpagina

 

Visie AOWscope

terug

Ouder worden en Veroudering
(de complete tekst is te downloaden)

“Op een dag wordt je niet oud, maar maak je een nieuw begin!”

Ouder worden is ambivalent.
We willen allemaal ouder worden maar niet oud zijn.
We zijn trots op onze zilveren haardos, maar doen er “alles” aan om rimpels te voorkomen.
We prijzen de wijsheid van de ouderdom, maar vrezen de mogelijke verstarring op hoge leeftijd.

Capaciteiten en een actieve rol

De meeste ouderen -tegenwoordig heet iedereen boven 55 al “oud”! - zijn normale volwassen mensen die ook graag als volwassenen behandeld willen worden. Ze willen aangesproken worden op hun capaciteiten en een actieve rol in de samenleving spelen.

De 55-70 jarigen zijn over het algemeen nog gezond en vitaal. Voor hen zijn er de komende jaren nog vele kansen en uitdagingen: op de arbeidsmarkt en daarbuiten.

De meeste 70-80 plussers beschikken eveneens nog over vele mogelijkheden, al komen de lichamelijke gebreken.

Vanaf 80 begint de hulpbehoevendheid toe te nemen. Sommigen gaan cognitief achteruit, terwijl een klein gedeelte van hen dementeert.

Zorg van de overheid: prikkelende uitgangspunten

Naarmate mensen ouder worden kunnen ze vaker in de problemen komen. Over hen moet de overheid zich zorgen maken en adequate voorzieningen voor hen regelen.

De wijze waarop de overheid deze zorg in de vorige eeuw heeft ingericht is aan verandering toe. Om de discussie hierover aan te zwengelen volgen enkele prikkelende uitgangspunten voor een nieuwe aanpak.

  • Het ouderenbeleid is steeds meer een korset geworden, een versteende structuur en een verstarde cultuur.
  • Onze samenleving is verstrikt geraakt in een aantal onwrikbare vanzelfsprekendheden rond het ouder worden.

Daarom is een fundamentele (her)bezinning nodig op ...

  1. Intergenerationele verhoudingen,
  2. Pensionering en sociale zekerheid,
  3. Arbeidsmarkt en levensloop,
  4. Arbeidsmarkt en zorgvraagstukken en
  5. Hulpvraag en omgevingsverantwoordelijkheid.

Dit moet leiden tot een nieuwe lange-termijn-strategie, die -overigens- alleen maar succesvol kan zijn wanneer aan een aantal voorwaarden voldaan wordt.

Lees verder over deze visie ...