Visie Beleidsondersteuning Wetenschap Meer info Nieuw & Nieuws

 

 

 

 

Contact
Startpagina

 

Nieuw & Nieuws - Agenda en Verslag - 2011

terug

Zie voor overzicht van activiteiten in 2010 hier ...

Agenda 2011

Lezingen
30 maart 2011

Bijdrage aan de conferentie “Oud is goud, langer door werken loont”,
op de Business Universiteit Nyenrode.

7 juni 2011

“De vitale oudere”, bijdrage aan de beleidsdag van de Zorggroep Zuid Gelderland

30 juni 2011

 

“Van Babyboom generatie naar WMO generatie: niets meer hoeven is de doodsteek”,
lezing in Rotterdam-Noord in het kader van Timmerhuis het Oude Noorden, een verniewingsproject van Humanitas.

Onderwijs
3 - 6 juli 2011

“Toward a senior choice-biography: societal and individual perspectives”  
Bijdrage aan de EUMAG Summerschool, 3-10 Juli in Padua, Italie.

November 2011 (onder voorbehoud)

- Bijdrage aan de voorbereiding van het sociaal wetenschappelijk onderdeel van het eerste Master Curriculum van de Leyden Academy on Vitality and Ageing en
- de verzorging van een aantal dagdelen college m.b.t. Successfu ageing, Ageism, de ontwikkeling van de schaal Valuation of Life en de methodolische aspecten van de validering van een Nederlandse versie van deze schaal.

Onderzoek      

naar boven

Maart 2011

Open interviews (samen met Mw. Heldens) met 8 respondenten van het LASA onderzoek van 64 tot 66 jaar over hun ervaring rond het stoppen met werken. 

Advisering
maart - december 2011

bijdrage aan voorbereiding en realisatie van discussiedagen (voor twee groepen van senioren) over het thema “Goed Ouder Worden”: programmering, selectie van materiaal en eigen bijdragen.

februari - juli 2011

Advisering CSO (Coord. Samenwerkende Ouderenorganisaties) in het kader  van nieuwe beleidsontwikkelingen.

april 2011- december 2012

Lid klankbordgroep op verzoek van het Ministerie van VWS bij het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau)- onderzoek naar Evaluatie van de uitvoering van de WMO.

23 - 25 maart 2011

Conferentie International Advisory Board van de Longitudinal Ageing Study Amsterdam (LASA).       

Doorlopend

Advisering bij de verdere introductie van DCM (Dementia Care Mapping).

Doorlopend

Advisering bij het onderzoeksprogramma “Eerste Evaluatie van het Nationaal Programma Ouderenzorg”, in uitvoering bij het onderzoeksbureau “Regioplan”, in opdracht van ZON-MW, 2009-2012.

Doorlopend bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de Canon Gerontologie, op initiatief van de NVG (Nederlandse Vereniging Gerontologie).
Doorlopend Lid Beleids Advies Raad (BAR) van de Zorggroep Zuid Gelderland (ZGG).