Visie Beleidsondersteuning Wetenschap Meer info Nieuw & Nieuws
 

 

Volledig publicatieoverzicht K. Knipscheer 1995 - 2010

terug

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004      
2005 2006 2007 2008 2009 2010              
 
Ga voor een selectie van beleids- en praktijkrelevante publicaties hierheen !
 
 
2010    

Knipscheer Kees, Joop Schippers en Gijs Beets (in druk), ‘Vergrijzing: een nieuwe ‘derde leeftijd’ en de AOW’, in: Boos, C. en F.J.L. Pennings (red.), Vergrijzing en Sociale Zekerheid, NISZ, pp. 1-19.

Knipscheer, K en J. Heldens (in druk). De toekomst van de late middenjaren, naar een seniore keuzebiografie. In Chr. Bode en L. Consoli (red)   “Oud en jong,, verschillende generaties in Nederland “  (uitgave Thijmgenootschap)

Knipscheer, K. The early concept of successful ageing in gerontology, (2010)  Pp. 15-28 in Bouwer,  J. (Ed.) Successful Ageing, Spirituality and Meaning: multidisciplinary perspectives (Studies in Spirituality, Supplement 20). Leuven:  Peeters  (ISBN 978-90-429-2268-6)

2009  

naar boven

Knipscheer, K. en Tilburg, T. van, (in press). Generational contact and support among late adult siblings within a verticalized family. To appear in the Festschrift for Dr. Vern Bengtson: From generation to generation: Continuity and Change in Aging Families, Univ of Southern California, Los Angeles, USA

Jonker, A., Comijs, C., Knipscheer, K., & Deeg, D. (2009) The role of coping resources on change in well-being during persistent health decline. Journal of Aging and Health: 21 (8) 1063-1082.

Jonker, a., Comijs, C., Knipscheer, K., & Deeg, D. (2009). Promotion of selfmanagement in vulnerable older people: a narrative literature review of outcomes of the Chronic Disease Self-Management Program (CDSMP). European Journal of Aging: 6; 303-314.

2008  

naar boven

Jonker, A.A. G.C., Comijs, H.C., Knipscheer, K.C.P.M., Deeg, D.J.H. (2008). Persistant Deteriorisation of Functioning (PDF) and change in well-being of older persons. Aging, Clinical and Experimental Research, 20, 5 (461-468)

Knipscheer, K., Schoor, N.M. van, Penninx, B.W.J.H. en Smit, J.H. (2008). Levenswaardering bij ouderen: de validering van een meetinstrument. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 39,4: 133-146
 

2007  

naar boven

Pas, S. van  der, Tilburg, T. van, and Knipscheer, K. (2007). Changes in contact and support within intergenerational relationships in the Netherlands: A cohort and time-sequential perspective. Interpersonal Relations Across the Life Course, Advances in Life Course Research. Vol 12, 243-274

2006  

naar boven

Knipscheer, K. (2006). De uitdaging van de tweede adolescentie. Amsterdam: Vrije Universiteit (Afscheidsrede)

Knipscheer, C.P.M. (2006). Functies van en dilemma’s in de mantelzorg. Pp. 13 -18 in Bijblijven 2006, 22,1

Knipscheer, K. (2006). Postscript. Pp.768-771 in Research on Aging, Special Issue: Social Integration of older adults, (eds: Jenny de Jong Gierveld and Gunhild Hagestad), 28,6.

Kerschen, N. Hajdu, J., Igl, G., Joel, M.E., Knipscheer, K. and Tomes, I. (2005). Long-term Care for Older Persons (in Europe). Pp 9-147 in Bulletin Luxembourgeois des questions sociales, Volume 19

Fokkema, T. en Knipscheer, K (2006) Digitaal de eenzaamheid te lijf. Kwantitatieve evaluatie van een Nederlands experiment om met ICT uit de eenzaamheid te geraken. Gedrag en Gezondheid, TvPsychologie en Gezondheid, 34, 167-181.

Knipscheer, K. (2006). De uitdaging van de tweede adolescentie. Maandblad Belasting Beschouwingen (in press) ….

Knipscheer, K., Nieuwesteeg, J. en Osté, J. (2006) Persuasive Story Table: Exchange of Life History Stories Among Elderly in Institutions. Pp. 191-195 in IJsselsteijn, W., De Kort, Y., Midden, C., Eggen, B. and Van den Hoven, E. (Eds), Persuasive Technology. Heidelberg, Springer Verlag

2005  

naar boven

Aartsen, M.J., Tilburg, T. van, Smits, C.H.M., Comijs, H., Knipscheer, K.C.P.M. (2005). Does widowhood affect memory performance of older persons? Psychological Medicine, 35, 217-226

Pas, van der S., van Tilburg, T.G., & Knipscheer, C.P.M. (2005). Measuring older adults’ filial responsibility expectations: Exploring the application of a vignette technique and an item scale. Educational and Psychological Measurement, 65, 1026-1045.

Peeters, A., Bouwman, B, Knipscheer, K., (2005) The Netherlands: quality of life in old age I. In Walker A. (Ed.), Growing Older in Europe. Berkshire: Open University Press, 83-104

Peeters, A., Bouwman, B, Knipscheer, K., (2005) The Netherlands: quality of life in old age II. In Walker A. (Ed.), Growing Older in Europe. Berkshire: Open University Press, 201-218

Thomése, G.C.F., van Tilburg, T.G., Broese van Groenou, M.I., & Knipscheer, C.P.M. (2005). Network dynamics in later life. In M.L. Johnson & V.L. Bengtson (Eds.), The Cambridge handbook of age and ageing (pp. 463-468). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

2004  

naar boven

Visser, G., M Klinkenberg, MI Broese van Groenou, DL Willems, CPM Knipscheer, and DJH Deeg, (2004). The end of life: informal care for dying older people and its relationship to place of death.In Palliative Medecine; 18, 468-477

Knipscheer, CPM en Broese van Groenou , M. (2004). Determinanten van zorgbelasting bij partners en kinderen van hulpbehoevende ouderen met fysieke gezondheidsproblemen. In Tijdschr voor Gerontologie en Geriatrie, 35, 96-106

Aartsen, M.J., Tilburg, T. van, Smits, C.H.M., Comijs, H., Knipscheer, K.C.P.M. (2005). Does widowhood affect memory performance of older persons? Psychological Medicine, 35, 217-226

Pas, van der S., van Tilburg, T.G., and Knipscheer, C.P.M. (2005). Measuring older adults’ filial responsibility expectations: Exploring the application of a vignette technique and an item scale. Educational and Psychological Measurement, 65, 1026-1045.

Thomése, G.C.F., van Tilburg, T.G., Broese van Groenou, M.I., & Knipscheer, C.P.M. (2005). Network dynamics in later life. In M.L. Johnson & V.L. Bengtson (Eds.), The Cambridge handbook of age and ageing (pp. 463-468). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Aartsen, M.J., T van Tilburg, CHM Smits and CPM Knipscheer (2004). A longitudinal study of the impact of physical and cognitive decline on the personal network in old age. Journal of Social and Personal Relationships, 21,2: 249-266

Visser, G., M Klinkenberg, MI Broese van Groenou, DL Willems, CPM Knipscheer, and DJH Deeg, (2004). The end of life: informal care for dying older people and its relationship to place of death.In Palliative Medecine; 18, 468-477

Knipscheer, CPM, (2004). Biographical and Strategic Issues in Research about Ageing. Pp. 185-199 in Öberg, BM, Närvänen, AL, Näsman, and Olsson,E., Changing Worlds and the Ageing Subject, Dimensions in the Study of Ageing and Later Life. Ashgate: Hants, England

2003  

naar boven

Thomése, G.C.F., van Tilburg, T.G., & Knipscheer, C.P.M. (2003). Continuation of exchange with neighbors in later life: The importance of the neighborhood context. Personal Relationships, 10, 4, 535-550.

Knipscheer, C.P.M., & Van Tilburg, T.G. (2003). Family characteristics and loneliness
among older parents. In V.L. Bengtson & A. Lowenstein (Eds.), Global aging and challenges to families (pp. 143-158). Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter.

2002  

naar boven

Aartsen, M.J., Smits, C.H.M., Tilburg, T.G. van, Knipscheer, C.P.M., Deeg, D.J.H. (2002). Activity in older adults: Cause or consequence of cognitive functioning? A longitudinal study on everyday activities and cognitive performance in older adults. Journal of Gerontology, Psychological Sciences, 57: 153-162

Thomése, G.C.F., Van Tilburg, T.G., & Knipscheer, C.P.M. (submitted). Being close together: Contextual effects of neighboring networks on older adults' instrumental sup-port exchanges. Journal of Personal and Social Relationships.

Van der Pas, S., Van Tilburg, T.G., & Knipscheer, C.P.M. (2005). Measuring older adults’ filial responsibility expectations of older adults: exploring the application of a vignette technique and an item scale. Educational and Psychological Measurement, 65, 1026-1045

2001  

naar boven

Pot, A.M., Deeg, D.J.H.., Knipscheer, C.P.M. (2001) Institutionalization of demented elderly: the role of the caregiver characteristics. Intern. J. of Geriatric Psychiatry, 16:273-280

Knipscheer, C.P.M. (2001). Werk en vrijwilligerswerk voor senioren: een maatschappelijke uitdaging. Geron, tijdschrift over ouder worden en maatschappij, 3, 2, 5-14.

Knipscheer, C.P.M. (2001). Een nieuwe choreografie van de tweede levenshelft. Index, feiten en cijfers over onze samenleving (CBS), 8, 5, 1.

Hamers, H.J.F.R., Knipscheer, C.P.M., & Duivenvoorden, S. (2001). Ouderen Straks: In 2015 ouder worden in Nijmegen en omgeving en in Rivierenland (Rapport Platform Regiovisies). Reinoud Adviesgroep, Arnhem.

Klinkenberg, M., Deeg, D., Willems, D., Wal, G., Smit, J.H., Ontwuteaka-Philipsen, B. & Knipscheer, C.P.M. (2001). De laatste levensfase van ouderen: gezondheid en welzijn van ouderen in de laatste drie maanden van hun leven. Afdeling Sociale Geneeskunde, Vrije Universiteit Amsterdam.

2000  

naar boven

Knipscheer, C.P.M., Deeg, D., Leene, G., (2000). Veranderingen in lichamelijk functioneren en wonen in de tweede levenshelft. Pp. 35-47 in Priemus, H. en Philipsen, E. (Red.). Levensloopbestendig wonen in europees perspectief. Delft, Techn Univ Delft/OTB ISBN 90-407-2086-X

Knipscheer, C.P.M., 2000, Toen ik dertig was … Pp. 41-52 in Schuyt, Th., Houben, P., en Loeff, B. v.d., Gerontologen bezig met ouder worden; de gerontologische praxis in kaart gebracht. Amsterdam, VU uitgeverij. ISBN 90-5383-742-6

Knipscheer, C.P.M., 2000, Voortzetting van huidige solidariteit?. In Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 31, 142-146 ISSN 0167-9229
Knipscheer, C.P.M. (2000). Vergrijzing en intergenerationele verhoudingen: nieuwe uitdagingen. P. 47-66 in Deeg, D.J.H. e.a., Oud worden, nieuwe perspectieven. Amsterdam: VU Uitgeverij

Knipscheer, CPM, PA Dykstra, A Utasi, L Cseh Szombathy, 2000. Family in an aging society. Pp. 181-199 in Beets, G and K Milteny (Eds), Population Ageing in Hungary and the Netherlands: a European perspective. Thela-Thesis, Amsterdam. ISBN 90-5070-506-9

1999  

naar boven

Schuyt-Lucassen, N.Y. and Knipscheer, C.P.M. (1999). La proteccion social a las personas mayores dependientes en los Paises Bajos. Pp. 233-283 in Observatorio de personas mayores, Vejez y proteccion social a la dependencia en Europa. Ministerio de Trabajo y asuntos sociales, Madrid. ISBN 84-8446-010-X

Knipscheer, C.P.M. 1999. Nieuw evenwicht in zorgverlening: matching van biografische en professionele betrokkenheid. Pp. 81-94. in Delden, J.J.M. van, Hertogh, C.M.P.M. en Manschot, H.A.M. (Red.), Morele Problemen in de ouderenzorg, Van Gorcum, Assen

Knipscheer, C.P.M., 1999. Vergrijzing en Intergenerationele Verhoudingen: nieuwe uitdagingen. Pp. In 15 – 28, in Ouder Worden: Nieuwe Perspectieven. Kok Agora, Kampen

Knipscheer, C.P.M., Tilburg, T.G. van and Broese van Groenou, M.I., 1999. Scenario: Social Involvement and Aging. Pp. 117-122 in Deeg, D.J.H., Westendorp-de Serriere, M., Autonomy and well-being in the population 2. VU University Press, Amsterdam
Idem pp 141-148

Knipscheer, C.P.M., Broese van Groenou, M.I., Leene, G.J.F., Beekman, A.T.F., Deeg, D.J.H. (2000). The effects of environmental context and personal resources on the depressive symptomatology in older age: a test of the Lawton model. Ageing and Society, 20, pp 183-202

Braam, A.W., Beekman, A.T.F., Eeden, P. van den, Deeg, D.J.H., Knipscheer, C.P.M., Tilburg, W. van, (1999). Religious climate and geographical distribution of depressive symptoms in older Dutch citizens. J. Affective Disorders, 54, 149-159.

Broese van Groenou, M.I. and Knipscheer, C.P.M. (1999). The onset of physical impairment of independently living older adults and the support received from sons and daughters in the Netherlands. Intern. J. of Aging and Human Development, 48, 4: 263-278

Baarsen, B. van, Smit, J.H., Snijders, T.A.M. Snijders and Knipscheer, C.P.M., (1999). Do personal conditions and circumstances surrounding partner loss explain loneliness in newly bereaved older adults? Ageing and Society, 19: 441-469

Klein Ikkink, K., Tilburg, T.G. van, Knipscheer, C.P.M., (1999) Perceived Instrumental Support Exchanges in Relationships between Elderly Parents and their Adult Children: Normative and Structural Explanations. Journal of Marriage and the
Family, 61: 831-844

Comijs, H.C., Penninx, B.W.J.H., Knipscheer, C.P.M. and Tilburg, W. van, (1999). Psychlogical distress in victims of elder mistreatment: the effects of social support and coping. Journal of Gerontology, Psychlogical Sciences, 54: 240-245

Schuyt, T, Lameiro Garcia, L and Knipscheer, (1999). The politics of old age in the Netherlands. Pp. 123-134 in Walker, A. and Naegele, The Politics of Old Age in Europe. Buckingham: Open University Press.

Pas, S van der, K Knipscheer, H. Schulze, (in press). Modernity, gender roles and intergenerational solidarity. Pp. in Neagele, G, (Ed.)

1998  

naar boven

Knipscheer, CPM, 1998. Hoe we onze ouders behandelen. Pp. 127-147 in Tongeren, P. van (Red.), 'Omdat wij von ons zelf geen huis zijn'. Nijmegen, Valkhof Pers.

Hombergh, CEJ van den, DJH Deeg, DMW Kriegsman, CPM Knipscheer, 1998. Verschillen in functioneren tussen ouderen op het platteland en in de stad. Rapport i.o.v. Min. VWS

Braam, A.W., Beekman, A.T.F., Knipscheer, C.P.M., Deeg, D.J.H., Van Eeden, P, Van Tilburg, W., 1998. Religious Denomination and Depression in Older Dutch Citizens: Patterns and Models. Journal of Aging and Health, 10,4: 483-503.

Knipscheer, CPM, PA Dykstra, TG van Tilburg, J de Jong Gierveld, 1998. Leefvormen en sociale netwerken van ouderen: een selectie van bevindingen uit een NESTOR-studie. Tijdschr. Geront. en Geriatrie, 29, 110-119.

Broese van Groenou, MI, DJH Deeg, GJ Ligthart en CPM Knipscheer, 1998. VU-Visies op Veroudering. Amsterdam, Thela Thesis, pp, 209

Knipscheer, K. 1998. Ouder worden, een kwestie van vooruitkijken en terugblikken. Pp. 5-8 in Broese van Groenou, MI, DJH Deeg, GJ Ligthart en CPM Knipscheer, (Red.). VU-Visies op Veroudering. Amsterdam, Thela Thesis.

Comijs, H., Penninx,B., Knipscheer, K., Smit, J., Jonker, C., 1998. Effecten van sociale steun op de psychologische gezondheid van slachtoffers van ouderenmishandeling. Pp. 163-167 in Broese van Groenou, MI, DJH Deeg, GJ Ligthart en CPM Knipscheer, (Red.). VU-Visies op Veroudering. Amsterdam, Thela Thesis.

1997  

naar boven

Knipscheer, K and D.Deeg, 1997. Social Costs of hypertension amonf the elderly: selfmanagement and social context. Pp. 235-244 in Marigliano, V and A Scuteri (Ed.), Senile Hypertension '95. Roma, Casa Editrice Scientifica Internazionale.

Baars, J, K Knipscheer, F Thomése, A WAlker, 1997. Conclusion: towards social quality in Europe. Pp 297-310 in Beck, W, L van der Maessen, A WAlker (Eds), The Social Quality of Europe. The Hague, Kluwer Law International

Knipscheer, K, D Kriegsman, B Penninx, MB Broese van Groenou, 1997. Ziekte en informele hulpverlening aan ouderen. Pp 15-22 in Ouderen in Nederland: Van onderzoek naar beleid. Amsterdam, VU Uitgeverij
Bouma, H., Knipscheer, C.P.M., en Veld, E.ter, (1997) Ouderen en de informatie samenleving; Stellingname van het panel. Den Haag, Rathenau Instituut, werkdocument 60, pp 97-109.

1996  

naar boven

Knipscheer, C.P.M., 1996
Maatschappelijke participatie van ouderen: een probleem? voor wie?
Pp. 21-33 in Penninx, K. (Red.), Ongekend talent; mobiliseren van het human capital van ouderen. Utrecht, NIZW uitgeverij.

Knipscheer, C.P.M. 1996
Sociale gevolgen van het ouder worden: feiten en publieke beelden. Pp. 37 - 53 in Timmermans, J.M., A. van den Berg Jeths, B.M. Jansen, P.H.B. Pennekamp (Eds.) Mythen over ouder worden. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum.

Knipscheer, CPM 1996
Ouder worden, familie en intergenerationele betrokkenheid.
Pp. 85-108 in I.Ponjaert-Kristoffersen en Chr. Geerts (eds), Netwerken in de gerontologie; synthese van onderzoeksrapporten
Acco, Leuven

Knipscheer, C.P.M., 1996
Het primaat van de informele zorg. Pp. 40-48 in H. Dokter, P. v. Lieshout en B Schadé, Zorg aan huis; een stand van zaken. Utrecht, de Tijdstroom.

Knipscheer, C.P.M. (1996). Leefomstandigheden en sociale netwerken van ouderen. In M. van Santvoort en M. Spanjer (eds), Ouder worden, gezond en wel (pp.68-72). Utrecht: NIG.

Knipscheer, C.P.M. (1996), Een stilzwijgende revolutie; naar een evenwichtige afstemming van formele en informele zorg. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 27 (4), augustus: 138-140.

1995  

naar boven

Knipscheer, C.P.M., J. de Jong Gierveld, T.A. van Tilburg and P.A. Dykstra (Eds) 1995
Living Arrangements and social networks of older adults. Amsterdam: VU University Press.

Knipscheer, C.P.M., P.A. Dykstra, J. de Jong Gierveld en T.G. van Tilburg, Living Arrangements and social networks as interlocking mediating structures. In Knipscheer, C.P.M., J. de Jong Gierveld, T.A. van Tilburg and P.A. Dykstra (Eds) 1995, Living Arrangements and social networks of older adults. Amsterdam: VU University Press, pp 1-14.

Dykstra, P.A. en C.P.M. Knipscheer, The availability and intergenerational structure of family relationships. In Knipscheer, C.P.M., J. de Jong Gierveld, T.A. van Tilburg and P.A. Dykstra (Eds) 1995, Living Arrangements and social networks of older adults. Amsterdam: VU University Press, pp 37-58

Knipscheer, C.P.M. en P.A. Dykstra, Reflections on older adults' living arrangements and social networks. In Knipscheer, C.P.M., J. de Jong Gierveld, T.A. van Tilburg and P.A. Dykstra (Eds) 1995, Living Arrangements and social networks of older adults. Amsterdam: VU University Press, pp.173-184.

Knipscheer, C.P.M. 1995
L'aide institutionelle et familiale aux personnes âgées dépendantes aus Pays Bas. In Attias-Donfut, A., Les solidarités entre générations, vieillesse, familles, état. Editions Nathan, Parijs, pp. 169-180.

Knipscheer, C. (1995). Een samenleving vóór ouderen of mèt ouderen. Pp. 32 – 47 in Munnichs, J. e.a. Ouderen en zingeving. Baarn: Ambo