Visie Beleidsondersteuning Wetenschap Meer info Nieuw & Nieuws
Publicaties KK
In de pers
Links
Namen-Adressen
Agenda
Contact
Startpagina

 

Beleids- en praktijkrelevante publicaties K. Knipscheer va. 1995

terug

1995 1996 1997 1998 2000 2001 2004 2005 2006    

Ga voor alle publicaties van Knipscheer hierheen !

2007

Vereniging Het Zonnehuis (2007). “Excellent Senior Care” een haalbare kaart!
Uitgave van het Vereniging Het Zonnehuis, Soesterberg. Zie hier

2006

Fokkema, T. en Knipscheer, K (2006) Digitaal de eenzaamheid te lijf. Kwantitatieve evaluatie van een Nederlands experiment om met ICT uit de eenzaamheid te geraken. Gedrag en Gezondheid, TvPsychologie en Gezondheid, 34, 167-181.

Knipscheer, K. (2006). De uitdaging van de tweede adolescentie. MBB …. Komt spoedig

Knipscheer, K., Nieuwesteeg, J. en Osté, J. (2006) Persuasive Story Table: Exchange of Life History Stories Among Elderly in Institutions. Pp. 191-195 in IJsselsteijn, W., De Kort, Y., Midden, C., Eggen, B. and Van den Hoven, E. (Eds), Persuasive Technology. Heidelberg, Springer Verlag

Knipscheer, C.P.M. (2006). Functies van en dilemma’s in de mantelzorg. Pp. 13 -18 in Bijblijven 2006, 22,1

Knipscheer, K. (2006). De uitdaging van de tweede adolescentie. Amsterdam: Vrije Universiteit (Afscheidsrede)

2005

Peeters, A., Bouwman, B, Knipscheer, K., (2005) The Netherlands: quality of life in old age I. In Walker A. (Ed.), Growing Older in Europe. Berkshire: Open University Press, 83-104

Peeters, A., Bouwman, B, Knipscheer, K., (2005) The Netherlands: quality of life in old age II. In Walker A. (Ed.), Growing Older in Europe. Berkshire: Open University Press, 201-218

2004  

naar boven

Visser, G., M Klinkenberg, MI Broese van Groenou, DL Willems, CPM Knipscheer, and DJH Deeg, (2004). The end of life: informal care for dying older people and its relationship to place of death.In Palliative Medecine; 18, 468-477

Knipscheer, CPM en Broese van Groenou , M. (2004). Determinanten van zorgbelasting bij partners en kinderen van hulpbehoevende ouderen met fysieke gezondheidsproblemen. In Tijdschr voor Gerontologie en Geriatrie, 35, 96-106

2001  

naar boven

Knipscheer, C.P.M. (2001). Werk en vrijwilligerswerk voor senioren: een maatschappelijke uitdaging. Geron, tijdschrift over ouder worden en maatschappij, 3, 2, 5-14.

Knipscheer, C.P.M. (2001). Een nieuwe choreografie van de tweede levenshelft. Index, feiten en cijfers over onze samenleving, 8, 5, 1.

Hamers, H.J.F.R., Knipscheer, C.P.M., & Duivenvoorden, S. (2001). Ouderen Straks: In 2015 ouder worden in Nijmegen en omgeving en in Rivierenland (Rapport Regiovisie platforms). Reinoud Adviesgroep, Arnhem.

Klinkenberg, M., Deeg, D., Willems, D., Wal, G., Smit, J.H., Ontwuteaka-Philipsen, B. & Knipscheer, C.P.M. (2001). De laatste levensfase van ouderen: gezondheid en welzijn van ouderen in de laatste drie maanden van hun leven. Afdeling Sociale Geneeskunde, Vrije Universiteit Amsterdam.

2000

Knipscheer, C.P.M. (2000). Vergrijzing en intergenerationele verhoudingen: nieuwe uitdagingen. P. 47-66 in Deeg, D.J.H. e.a., Oud worden, nieuwe perspectieven. Amsterdam: VU Uitgeverij

Knipscheer, C.P.M., 2000, Voortzetting van huidige solidariteit?. In Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 31, 142-146 ISSN 0167-9229

1998  

naar boven

Knipscheer, C.P.M., 1998. Participatie van ouderen: een balans in balans? In P.W. Huijbers en M.M. van Santvoort (Eds), Ouder worden '98. Utrecht: Ned. Instit. v. Gerontologie.

Broese van Groenou, M.I., Knipscheer C.P.M. en Leene G., 1998. Het effect van omgevingsfactoren en functionele status op depressie bij ouderen: een eerste test van het Lawton-model. In P.W. Huijbers en M.M. van Santvoort (Eds), Ouder worden '98. Utrecht: Ned. Instit. v. Gerontologie.

Pas, S van der, K Knipscheer, H. Schulze, 1998. Modernity, gender roles and intergenerational solidarity. Pp. in Neagele, G, (Ed.)

Knipscheer, CPM, 1998. Hoe we onze ouders behandelen. Pp. 127-147 in Tongeren, P. van (Red.), 'Omdat wij von ons zelf geen huis zijn'. Nijmegen, Valkhof Pers.

1997

Knipscheer, K, D Kriegsman, B Penninx, MB Broese van Groenou, 1997. Ziekte en informele hulpverlening aan ouderen. Pp 15-22 in Ouderen in Nederland: Van onderzoek naar beleid. Amsterdam, VU Uitgeverij

Bouma, H., Knipscheer, C.P.M., en Veld, E.ter, (1997) Ouderen en de informatie samenleving; Stellingname van het panel. Den Haag, Rathenau Instituut, werkdocument 60, pp 97-109.

1996  

naar boven

Knipscheer, C.P.M., 1996
Maatschappelijke participatie van ouderen: een probleem? voor wie?
Pp. 21-33 in Penninx, K. (Red.), Ongekend talent; mobiliseren van het human capital van ouderen. Utrecht, NIZW uitgeverij.

Knipscheer, C.P.M. 1996
Sociale gevolgen van het ouder worden: feiten en publieke beelden. Pp. 37 - 53 in Timmermans, J.M., A. van den Berg Jeths, B.M. Jansen, P.H.B. Pennekamp (Eds.) Mythen over ouder worden. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum.

Knipscheer, CPM 1996
Ouder worden, familie en intergenerationele betrokkenheid.
Pp. 85-108 in I.Ponjaert-Kristoffersen en Chr. Geerts (eds), Netwerken in de gerontologie; synthese van onderzoeksrapporten
Acco, Leuven

Knipscheer, C.P.M. (1996). Leefomstandigheden en sociale netwerken van ouderen. In M. van Santvoort en M. Spanjer (eds), Ouder worden, gezond en wel (pp.68-72). Utrecht: NIG.

Knipscheer, C.P.M. (1996), Een stilzwijgende revolutie; naar een evenwichtige afstemming van formele en informele zorg. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 27 (4), augustus: 138-140.

Knipscheer, C.P.M., 1996
Het primaat van de informele zorg. Pp. 40-48 in H. Dokter, P. v. Lieshout en B Schadé, Zorg aan huis; een stand van zaken. Utrecht, de Tijdstroom.

1995

Knipscheer, C. (1995). Een samenleving vóór ouderen of mèt ouderen. Pp. 32 – 47 in Munnichs, J. e.a. Ouderen en zingeving. Baarn: Ambo