Visie Beleidsondersteuning Wetenschap Meer info Nieuw & Nieuws

 

 

 

 

Visie-start
Visie-vervolg
Contact
Startpagina

 

Visie AOWscope

terug

Vervolg: Ouder worden en Veroudering

Uitwerking van benodigde (her)bezinning op:

D. Arbeidsmarkt en zorgvraagstukken

Kijk hier voor de uitwerking van:
A. Intergenerationele verhoudingen
B. Pensionering en AOW
C. Arbeidsmarkt en levensloop
E. Hulpvraag en omgeving

Binnen nu en 25 jaar zullen er dubbel zoveel zwaar zorgbehoevende ouderen zijn die intensieve zorg nodig hebben. Gezien het huidige tekort aan personeel in de zorg sector verdient het aanbeveling om het personeelsbeleid waarbij 50+ werknemers uit de zorgsector worden geweerd 180 graden om te keren. Maak 50+ verantwoordelijk voor het leefklimaat in zorginstellingen.

Onder de titel ‘Excellent Senior Care’ is momenteel een experiment in ontwikkeling met de personeelsbezetting van een verzorgings- en verpleeghuis. Hierbij wordt het tehuis vanaf ‘s morgens half elf vrijwel uitsluitend “gerund” door vijftig- tot zeventig-plus werknemers.

Mocht het experiment succesvol blijken, dan zou dit een aantrekkelijke maatschappelijke vernieuwing betekenen en een bijdrage aan de oplossing van verschillende actuele vraagstukken:

1. Oudere werknemers

Voor oudere werknemers biedt het experiment aantrekkelijke mogelijkheden om in een nieuwe sector aan de slag te gaan. Het resultaat is een zorgmarkt, waarin de oudere werknemersrol flexibel is ingevuld:

 • Zij biedt een alternatief voor ‘gedwongen’ langer werken in de huidige (wellicht te zware) functie.

 • Zij biedt een optie voor een tweede carričre, al dan niet na formele pensionering.

 • Er zijn aantrekkelijke parttime-mogelijkheden en diverse bijverdienopties.

 • Wellicht kan er een regeling komen die het mogelijk maakt zorgrechten op te bouwen voor de eigen ouderdom.

2. Personeelstekort in tehuizen

Het mes zou heel goed aan twee kanten kunnen snijden, want tehuizen kunnen zo hun personeelstekort tegengaan. De nieuwe werknemers:

 • staan qua leeftijd en ontwikkeling veel dichter bij de bewoners.

 • ze zijn niet meer bezig met hun carričre; voldoening in het werk is belangrijker.

 • ze kunnen op grond van levenservaring en persoonlijke motivatie makkelijker een aantrekkelijk leefklimaat creëren, omdat ze dichter bij de belevingswereld van de bewoners staan.

 • ze zijn bereid en in staat om aansprekende activiteiten met bewoners te ondernemen (muziek, zingen, lezen enz.), wellicht hebben ze ook meer aandacht voor de gezamenlijke maaltijden.

 • ze zijn voor vakanties niet gebonden aan schoolvrije periodes.

3. De bewoners

Stel dat een aantal van bovengenoemde voordelen gerealiseerd wordt door aanboring van een groeiende “derde leeftijd” arbeidsmarkt, dan zou dit voor de bewoners ongetwijfeld ook voordelen kunnen opleveren, Te denken valt aan:

 • een aantrekkelijker leefklimaat,

 • een andere verhouding tussen personeel en bewoners,

 • personeel dat gemakkelijker denkt vanuit de zorgvrager.